Miljøprisen 2019 – | Åsgårdstrand Miljøprisen 2019 – – Åsgårdstrand
annonse

Åsgårdstrand

Oslofjordens perle

5. desember, 2019 av Lisbeth

Miljøprisen 2019 –

Hvem fortjener miljøprisen for 2019?
 
Har du forslag, så send det til styret@asgardstrandvel.no og innen 31/12!
 
Vedtekter miljøprisen:
§ 1
Prisen kan gis til personer eller institusjoner som ved nybygg, reparasjoner og vedlikehold av eiendom søker å arbeide for opprettholdelse av kulturhistoriske tradisjoner innenfor velforeningens interesseområde
§ 2
Prisen kan gis til personer som gjør eller har gjort en spesielt stor innsats for å fremme interessen for områdets miljø, bygningsmessige og kulturhistoriske egenart
§ 3
Prisen kan gis til personer eller organisasjoner som gjennom sin innsats bidrar til økt trivsel i Åsgårdstrand
§ 4
Styret i velforeningen fatter vedtak om prisutdelingen – prisen deles ut på årsmøtet

 

Legg igjen en kommentar