Bakkeåsenjordet… | Åsgårdstrand Bakkeåsenjordet… – Åsgårdstrand
annonse

Åsgårdstrand

Oslofjordens perle

12. november, 2019 av Lisbeth

Bakkeåsenjordet…

Gjengangeren har hatt et oppslag og omtale av Velforeningens klage på vedtaket om bygging av boliger for unge funksjonshemmede på Bakkeåsenjordet.

Det aktuelle brevet som har blitt sendt Fylkesmannen kan du lese under…

Saken skal behandles på nytt i kommunestyret tirsdag 12. november, så får vi se hva som skjer.

——————–

FYLKESMANNEN I VESTFOLD
3191 Horten                                                                                    Åsgårdstrand 19.10.19

Klage på vedtatt detaljregulering for Kirkeveien 10, gnr/bnr 119/33 – Bakkeåsen – Åsgårdstrand

Det henvises til kunngjøring vedr ovennevnte sak. Det vises også til Åsgårdstrand Velforening tidligere brev og høringsuttalelser sendt politikerne og kommunen (se vedlagt) angående bl.a. plassering og trafikale forhold.

I nylig vedtatt områdeplan er Åsgårdstrands sentralområde beskrevet som bevaringsverdig og det ønskes videreutvikling av stedets egenart og småhusbebyggelse. Det som først ble forespeilet til både politikere og offentligheten var nettop det, småhusbebyggelse av Bakkeåsen og ikke en større institusjonslignende koloss.

Vi tillater oss derfor å påklage reguleringen med sine bestemmelser, for Kirkeveien 10 – Bakkeåsen gnr /br 119/33– Åsgårdstrand.

Det er velforeningens sterke ønske at prosjektet blir utformet i tråd med de generelle retningslinjene og bestemmelsene i den omtalte Områdeplanen for Åsgårdstrand sentralområde.

Velforeningen ønsker at prosjektet skal utformes i harmoni med områdets bebyggelse med en funksjonell og positiv småhusutforming som kan glede institusjonens beboere, de som skal ha sitt daglige virke der, besøkende, naboer, turister og befolkningen forøvrig i Åsgårdstrand.

På vegne av  Åsgårdstrand Velforening

Legg igjen en kommentar