Miljøprisen 2018 – Åsgårdstrand | Åsgårdstrand Miljøprisen 2018 – Åsgårdstrand – Åsgårdstrand
annonse

Åsgårdstrand

Oslofjordens perle

11. desember, 2018 av Lisbeth

Miljøprisen 2018 – Åsgårdstrand

Siden 1983 har Åsgårdstrand Velforening utdelt miljøpris iht. vedtatte retningslinjer.
Med så mye positivt som skjer i vår lille by bør vi ha mange å velge blant!

Vi inviterer til at lag/foreninger eller enkeltpersoner sender BEGRUNNEDE forslag på e-mail til styret@asgardstrandvel.no, snarest og senest 31.12.2018.

Miljøprisens retningslinjer:

§1. Prisen kan gis til personer eller institusjoner som ved nybygg, reparasjoner og vedlikehold av eiendom søker å arbeide for opprettholdelse av kulturhistoriske tradisjoner innenfor velforeningens interesseområde.

§2. Prisen kan gis til personer som gjør eller har gjordt en spesielt stor innsats for å fremme interessen for områdets miljø, bygningsmessige og kulturhistoriske egenart.

§3. Prisen kan gis til personer eller organisasjoner som gjennom sin innsats bidrar til økt trivsel i Åsgårdstrand

§4. Styret i velforeningen fatter vedtak om prisutdelingen.
Prisen utdeles på årsmøtet.

Hilsen styret i Åsgårdstrand Velforening

 

Vinner av Miljøprisen 2017 var Åsgårdstrands Sanitetskvinner (bildet under):

28377825_2078436322432860_3907188636946536079_n

Legg igjen en kommentar