Stiftelsen Gamle Åsgårdstrand – årsmøte | Åsgårdstrand Stiftelsen Gamle Åsgårdstrand – årsmøte – Åsgårdstrand
annonse

Åsgårdstrand

Oslofjordens perle

16. mars, 2015 av Lisbeth

Stiftelsen Gamle Åsgårdstrand – årsmøte

StiftelsenGamleÅsgårdstrand

Sett av kvelden til årsmøte onsdag 25. mars 2015, kl. 18.00.
Sted: Kiwanis lokalet, Smalgangen 1A

Agenda:

1. Dagsorden godkjennes
2. Valg av ordstyrer og referent godkjennes
3. Valg av to medlemmer til å underskrive protokollen
4. Årsberetning leses og godkjennes
5. Regnskap og revisorrapport godkjennes
6. Endring av Stiftelsens vedtekter
7. Valg av nytt styre
8. Valg av ny valgkomité
9. Valg av revisor
10. Signering av årsmøtereferat, regnskap/revisjonsrapport

Enkel beverting.

Med vennlig hilsen
Stiftelsen Gamle Åsgårdstrand
v/ Per Ole Bjønnes (leder)

 

 

Legg igjen en kommentar