Åsgårdstrand Velforening – | Åsgårdstrand Åsgårdstrand Velforening – – Åsgårdstrand
annonse

Åsgårdstrand

Oslofjordens perle

27. august, 2013 av Lisbeth

Åsgårdstrand Velforening –

Vi trenger flere ressurser til Styret og ’stell’

Hva vil vi som bor i Åsgårdstrand, med Åsgårdstrand? Har vi noen ønsker? Er det noe som mangler? Er det noe du synes at vi mangler? Og i såfall, kunne du tenke deg å delta? Være med på å gjøre nærmiljøet vårt bedre?

Vi i styret i Velforeningen har et håp om at flere ønsker å engasjere seg i foreningens arbeid. Foreningen har i de senere årene slitt med å få tak i nye personer til å drifte både styret og andre oppgaver. Foreningen har et stort behov for flere menneskelige ressurser.

Men hva gjør Velforeningen?

Åsgårdstrand Velforening har som formål (§1) å:  ”arbeide for felles interesser i Åsgårdstrandsområdet og for stedets sosiale og fysiske miljø. Foreningen skal også ivareta stedets interesser som hørings- og samarbeidsorgan overfor kommunen og andre offentlige instanser. Foreningens virksomhet er partipolitisk uavhengig

Hvilke oppgaver ligger foran oss?  

1)    Kommuneplan for Horten kommune 2014 -2026

Horten kommune er i ferd med å rullere kommuneplanen. Denne inkluderer en samfunnsdel og en arealdel. Velforeningen (befolkningen) har her, en fin mulighet til å komme med innspill, bli hørt og delta i de kommunale prosessene. Kommunens planprosjekt, for perioden 2014 – 2026 varer i ca 1 år og starter i januar 2014.

2)    Ordinære reguleringsplaner

Som høringsinstans kan Velforeningen også bli hørt i reguleringssaker som angår nærmiljøet vårt. Horten kommune gjennomfører ca. 20-30 slike reguleringsplaner hvert år. Styret innehar i dag svært liten kompetanse om de kommunale planprosessene. Med tanke på ’Åsgårdstrands beste’, håper vi at flere har lyst til å bidra her.

3)    Bedre kontakt/dialog med befolkningen

En fellesnevner for stort sett alt det Velforeningen foretar seg er at vi er ment å representere – befolkningen – i Åsgårdstrand. Men det å måle folkemeningen i Åsgårdstrand har ikke vært en lett oppgave. Hittil har dette vært ensbetydende med å ’banke på dører’ til alle husstandene. Men med dagens elektroniske hjelpemidler tror vi at det bør være mulig å skape en bedre plattform for dialog med befolkningen. Kanskje noen har lyst til å arbeide videre med dette?

4)    Oppvekst- / barn, unge og eldre?

Hva ønsker vi for ungene våre? Savner vi noe i Åsgårdstrand? Hva om vi, i stedet for å reise frem og tilbake til Horten / Tønsberg, kunne klart å etablere en tilsvarende aktivitet her? Vi vet at kommunen har en plikt og et ønske om å bidra med støtte til aktiviteter for å fremme Folkehelsen (Lov om Folkehelsearbeid 2011). Hensikten med statens satsning på folkehelse er å fremme befolkningens helse, trivsel, gode sosiale og miljømessige forhold. Har noen lyst til å bidra her?

5)    Tilskudd

Standarden på friarealene- og lekeplassene i Åsgårdstrand har aldri vært kartlagt. Velforeningen har i dag, gjennom deltagelse i Velsamarbeidet i Tønsberg (og i det ny opprettede Velsamarbeidet i Horten) tilgang på informasjon om hvor og hvordan vi kan søke om tilskudd for oppgradering på dette og andre områder. I dag er det ingen som søker om tilskudd på Åsgårdstrands vegne. Har noen lyst til å bidra her?
Fra det som er nevnt over, kan man konkludere med at Åsgårdstrand står overfor flere uløste, men viktige oppgaver.

Åsgårdstrand fortjener en godt fungerende Velforening. En viktig oppgave vil være å samle gode krefter for å kunne drive Åsgårdstrand videre på en best mulig måte.

Vi håper derfor at dere som leser dette innlegget kan gjøre en egen vurdering på om du selv vil delta i dette arbeidet. Kanskje du også vet om andre personer som kunne være med i et aktivt arbeid for å sikre et best mulig oppvekstmiljø og trivsel i Åsgårdstrand. Et sted hvor folk finner mening, tilhørighet og trivsel – også i fremtiden.

Alle gode innspill både om aktiviteter og engasjerte personer ønskes velkommen fra alle. Disse innspillene kan sendes på e-post til Velforeningens leder Marius.

Alle gode forslag til Styret og ’stell’ bør være oss i hende så snart som mulig (og senest før neste Årsmøte i slutten av februar 2014).

 

Med vennlig hilsen
Styret i Åsgårdstrand Velforening
v/Leder Marius Them Enger
Epost: mteholding@gmail.com
Mob.: 97 91 78 64

velforening

Legg igjen en kommentar