Stiftelsen Gamle Åsgårdstrand (SGÅ) | Åsgårdstrand Stiftelsen Gamle Åsgårdstrand (SGÅ) – Åsgårdstrand
annonse

Åsgårdstrand

Oslofjordens perle

Stiftelsen Gamle Åsgårdstrand (SGÅ)

Formålet med SGÅ er å bevare Åsgårdstrand gamle skole m/badet/gymsal ved å forestå forvaltning, drift,vedlikehold og fordeling av driftsarealet. Gamleskolen skal i hovedsak brukes av etablerte, fag utdannede kunstnere. Bevaring/restaurering av bygningsmassen skal foretas etter antikvariske prinsipper i nært samarbeid med Fylkeskonservatoren. Disponering og drift av eiendommen skal bidra til å videreutvikle Åsgårdstrand som kunstnerby, samt å bevare, trygge og videreutvikle lokalmiljøet.

  • Per Ole Bjønnes (leder)
  • Nanne Roseng (nestleder)
  • Anne Lise Toverud (styremedlem)
  • Grethe Johannesen (styremedlem)
  • En person oppnevnt av Horten kommune (styremedlem). Blir valgt etter lokalvalget i september.
Adresse: Smalgangen 1A og 1B
3179 Åsgårdstrand
Kart

Anno: 1992
Grasrotandelen: 89309150672