Kiwanis Club Åsgårdstrand | Åsgårdstrand Kiwanis Club Åsgårdstrand – Åsgårdstrand
annonse

Åsgårdstrand

Oslofjordens perle

Kiwanis Club Åsgårdstrand

Kiwanis Club Åsgårdstrand er den største av de tre klubbene i Horten kommune og størst i Vestfold med sine 40 medlemmer.

Dette er noe av det de holder på med:

 • På Åsgårdstrandsdagene deles det ut hvert år en Kunstnerpris til ungdom under 18 år
 • Arrangerer hyggekvelder på Åsgårdstrand Sykehjem
 • Har salg av jordforbedringsprodukter om våren
 • Arrangerer St. Hans feiring i Badeparken
 • Arrangør hvert år med Kiwanis festkonsert på Bakkenteigen i samarbeid med Marinemusikken
 • Og deltar på Julemarkedet i Åsgårdstrand

 

Forening blir satt stor pris på i Åsgårdstrand.
Deres motto er:  VI BYGGER!

 

Styret i Kiwanis Club Åsgårdstrand 2018/2019:

 • Per Ole Bjønnes  President
 • Hans Petter Øverby  Vise president
 • Roger Berg  Past president
 • Nicolay Grøndahl  Styremedlem
 • Karl Johan Allum  Sekretær
 • Petter Bøen  Kasserer

 

HVA ER KIWANIS?

 • KIWANIS er en internasjonal humanitær organisasjon av frivillige som aktivt arbeider for barn og unge 
 • KIWANIS er en serviceorganisasjon med ca 586 000 aktive kvinner, menn, barn og unge 
 • KIWANIS International arbeider i mer enn 80 land med hovedkvarter i Indianapolis, Indiana 
 • KIWANIS har ca 16 000 klubber (herav 8 600 klubber for voksne) i 5 regioner, oppdelt i 50 distrikter 
 • KIWANIS er partipolitisk og religiøst nøytral 
 • KIWANIS består av mennesker som ønsker å hjelpe og støtte svake grupper i samfunnet 
 • KIWANIS prioriterer “BARN FØRST OG FREMST”, men støtter også funksjonshemmede og eldre 
 • KIWANIS skaffer midler gjennom arbeid og diverse aksjoner 
 • KIWANIS holder regelmessige klubbmøter med foredrag, diskusjoner, bedriftsbesøk med mer. 

I lokalsamfunnet ønsker KIWANIS å hjelpe der hvor virkelig behov er til stede.

HVA GJØR KIWANIS?
Kiwanis konsentrerer sin innsats på områder i lokalsamfunnet der stat og kommune av ulike grunner ikke kan gi den nødvendige menneskelige og økonomiske støtte. Kiwanis prioriterer sin innsats slik;

 • KIWANIS gir støtte og hjelp til barn og unge, spesielt funksjonshemmede 
 • KIWANIS samarbeider med og assisterer eldre som er alene eller ved syke/aldershjem 
 • KIWANIS hjelper spesielt trengende grupper, nasjonalt og internasjonalt 
 • KIWANIS oppmuntrer til internasjonal forståelse og samarbeid. 

I korthet, Kiwanis arbeider for at de vi søker å hjelpe, skal få det bedre og i størst mulig grad ha en meningsfylt tilværelse

Web side: www.asgardstrand.kiwanis.no
E-post: asgardstrand@kiwanis.no
Adresse: Smalgangen 1 A, Postboks 82
3167 Åsgårdstrand
Kart

Anno: Kiwanis Club Åsgårdstrand ble stiftet 19. februar 1979
Grasrotandelen: 984701772