annonse

Åsgårdstrand

Oslofjordens perle

Åsgårdstrand Sjømannsforening

Åsgårdstrands sjømannsforening er en av landets yngste sjømannsforeninger. Den ble stiftet så sent som i 1945, på tross av at Åsgårdstrand blir beskrevet som en gammel sjøfartsby.

Foreningen har siden 1949 avholdt sine møter i huset i Havnegaten, som de senere kjøpte da kommunen ønsket å selge eiendommen ( 9 mars 1960 ). Husets drift og vedlikehold er nå en av foreningens hovedoppgaver.

Foreningen har et tak på 90 medlemmer. De har eget Damelag med 40 medlemmer som bidrar med økonomisk hjelp til husets vedlikehold, og støtter opp om Redningsselskapet og institusjoner i nærmiljøet og kommunen.

  • Formann                            Stein Erik Goffeng-Nielsen
  • Nestformann                     Aage Blach Ellefsen
  • Kasserer                             Henning Lysell
  • Sekretær                             Finn M. Lauvli 
  • Styremedlem                     Håkon Steinbo
  • Vaktmester                        Henrik Johannessen

Ved ønske om leie av lokalet kontakt vaktmester på tlf.: 938 60 312 eller email: johanhenrikjoh@gmail.com

Web side: www.sjomann.com/
Telefon: Utleie 91370604
Grasrotandelen: 979 254 342