annonse

Åsgårdstrand

Oslofjordens perle

TV-aksjonen 2012

TV-aksjonen trenger frivillige bøssebærere…

Her i Åsgårdstrand kan du melde deg til rodeansvarlig
Erik Gundersen m. 906 24 493.

TV-aksjonen i Åsgårdstrand går ut fra Menighetshuset og du bør møte fram i god tid for registrering av rodekart og bøsse.

Forøvrig kan tlf. 02025 benyttes.
TV-aksjone 2012 går til Amnesty Internationel og oppropet er:

“Stå opp mot uretten”

Følg med på NRK TV i tiden fram mot aksjonsdagen.